A.K.A SPRIDNINGSSKOLLEN.ORG

SÖK PÅ DIN INTERNETLEVERANTÖR
 
Uppgifterna kommer från Patent- och marknadsdomstolen och är offentliga. Av integritetsskäl visar Bahnhof inte IP-nummer i dokumenten. Vill du veta om du finns med på listorna kan du begära ut de domar som berör din internetleverantör.

Senaste nytt:
Uppdatering 2018-01-18:  Nya massutskick av utpressarbrev kan vara på väg
Uppdatering 2017-12-22:  Hur kan kravbreven vara möjliga?
Uppdatering 2017-10-23: Bahnhofs vd: "Njord Law Firms utpressningsbrev borde vara omöjliga"
Uppdatering 2016-10-31: Spridningskollen.se lägger ner
Uppdatering 2016-09-06: Därför måste vissa operatörer lämna ut dina uppgifter
 
NY OMGÅNG AV UTPRESSARBREV

Sverige har återigen drabbats av fenomenet utpressningsbrev. De skickar brev till människor som de tror kan ha delat eller tankat hem upphovsrättsskyddat material. Budskapet är: Betala en saftig avgift – annars riskerar du att hamna i domstol.
Syftet är att tjäna pengar på att skrämmas. Resultatet blir att vanliga människor hamnar i en skuldfälla och att dagens öppna och fria internet är hotat.

Idén är hämtad från Tyskland. Där krävs misstänkta fildelare på belopp från drygt 8 000 kronor. Betalar du inte kan ärendet gå vidare till domstol, där du riskerar att drabbas av mycket stora skadeståndskrav samt betala motpartens rättegångkostnader.

De flesta ser inget annat alternativ än att betala – vare sig de har fildelat eller ej, vare sig de har råd eller ej. Att anlita en advokat för att bemöta kravet kan nämligen bli minst lika dyrt som att betala direkt.

Denna tveksamma affärsmodell kom till Sverige under hösten 2016 under namnet Spridningskollen.se. Men bara någon månad senare lade advokatbyrån Gothia Law ner sitt engagemang i frågan och sajten övergavs med ett kryptisk meddelande om att de ändå lyckats med att minska den illegala nedladdningen.  

SÅ HÄR GÅR DET TILL
 

1. Ett ombud, t ex Njord Law Firm, vänder sig till Patent- och marknadsdomstolen och hävdar att personer som har vissa IP-nummer har laddat ned filmer på nätet.

2. Domstolen avgör om begäran av utlämning av kunduppgifter är rimlig enligt gällande lagstiftning.

3. Om domstolen finner begäran rimlig åläggs internetleverantören att lämna ut kunduppgifter för respektive IP-nummer. Internetleverantören kan överklaga, men böterna är höga för den som går emot beslutet.

4. Nu är det fritt fram att skicka ut kravbrev till alla som är med på listan.

Bahnhof har hittills aldrig lämnat ut kunduppgifter som kan användas för den här typen av utpressning. Skälet är att vi lagrar data i högst 24 timmar.

Bahnhof sparar inte loggfiler om våra kunder. Det gör det omöjligt att knyta IP-nummer till en specifik kund. Vi värnar om våra kunders integritet.

Det här tillvägagångssättet är inte rättssäkert då helt felaktiga krav kan leda till att mottagaren väljer den enklaste lösningen och betalar.

Även kaféer med wi-fi kan bli ansvariga för vad deras besökare gör. På samma sätt kommer privatpersoner inte längre att våga ge släkt och vänner tillgång till nätverket hemma i bostaden, eftersom de då kan råka ut för kravbreven.

PROTESTERA!

Utpressningsbreven fortsätter att skickas ut till enskilda privatpersoner. Ansvaret för att det sker ligger hos justitieminister Morgan Johansson (S).

Vi kräver att han omgående ser till att lagstiftningen som gör utpressningsbreven möjliga skrotas. Lagstiftningen är inte värdig en rättsstat. Han bör bidra till att internationell upphovsrättslagstiftning är anpassad till den digitala värld vi lever i. 

Protestera genom att skicka e-post till regeringskansliet via vårt formulär här.

 

Så här många protester har skickats in hittills: 29174